cymraeg

Syniad da iawn

January 17, 2005

Mae Pat wedi cael syniad da iawn iawn – podcastiau yn y Gymraeg! Athrylith ydy o. Felly dewch 'mlaen, recordiwch eich podcast nawr!

Read the full article →

Wicipedia yn y wasg

January 17, 2005

Ar ôl cael cinio efo Jimmy Wales cwpl o weithiau llynedd, I ended up yn siarad â newyddiadurwr arlein o'r enw Robert Andrews. Mae o wedi sgwennu erthygl am yr Wicipedia Gymraeg a'i le mewn dyfodol yr iaith (mae'r erthygl yn yr Saesneg). Dw i'n teimlo tipyn bach fel fraud o achos dw i ddim […]

Read the full article →

Ni Yw Y Byd

December 15, 2004

Mae Gruff Rhys wedi mynd yn 'solo' efo sengl newydd o'r enw Ni Yw Y Byd, sy'n allan ar 19 Ionawr, ac albwm newydd o'r enw Yr Atal Genhedlaeth sy'n cael ei rhyddhau ar 24 Ionawr. Mae Lauren Lavern newydd chwarae Ni Yw Y Byd ar XFM, a gofynodd hi am farnau y gwrandawyr. Mae'n […]

Read the full article →

Clwb Malu Cachu back up

December 2, 2004

Due to some sort of spooky hosting weirdness, all top level pages on CMC were somehow mysteriously deleted. I've put them all back now, but if you find a page that's still missing, please email me directly. Meantime, please buy a t-shirt. At only £7.50 they're cheap as chips and incomprehensible to the majority of […]

Read the full article →

Wicipedia Cymraeg – pwysig iawn ar gyfer yr iaith

November 4, 2004

O'n i'n siarad â Joi Ito am Wicipedia – y gwyddoniadur arlein – pan penderfynodd o i fy nghyflwyno fi i'i ffrind di, Elian, sy'n gweithio ar Wicipedia yn yr Almaeneg. Maen nhw gyda'i gilydd wedi fy mherswadio fi i dechrau helpu efo'r Wicipedia Cymraeg. Dw i ddim wedi defnyddio Wicipedia yn aml, ond gwylies […]

Read the full article →

Lol Lwlw

August 16, 2004

Mae fy ffrind Lwlw newydd dechrau blog, Lol Lwlw, (dyma'r ffîd Atom. Mae Lwlw wedi bod yn dysgu Cymraeg ers sbel, a dw i'n meddwl ei bod hi'n cwl iawn am ddechrau blog. Dw i'n meddwl fod defnyddio eich iaith newydd bob dydd yw'r unig ffordd i ddod yn rhugl. Rhaid imi sgwennu mwy, 'te. […]

Read the full article →

Be' i wneud?

August 8, 2004

Be' i wneud efo'r blogosffer Cyrmaeg? Sori am manglo'r iaith.

Read the full article →

Catch 22

July 27, 2004

Dw i'm yn sgwennu yn Gymraeg, felly dw i'm yn meddwl yn Gymraeg, felly dw i'm yn sgwennu yn Gymreag. Mae gen i lyfr: Pwy Sy'n Cofio Siôn gan Mair Evans. Mae'n dda iawn – dw i'n mwynhau sgwennu Mair – ond dw i'n wedi bod yn trio darllen y peth ers tro. Dw i'n […]

Read the full article →

Enw newydd am bentref bach

July 21, 2004

Mae pentref bach yn Nghymru wedi newid ei enw o Lanfynydd i Lanhyfryddawelllehynafolybarcudprindanfygythiadtrienusyrhafnauole mewn protest yn erbyn fferm wynt newydd sydd wedi cael ei blanio am fryn gerllaw. Rhaid iddyn nhw fod yn ofalus – ces Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch ei enw llawn pan roedd teiliwr o Fenai'n penderfynu roedd angen am fwy o dwristwyr. Efallai bydd Llanhyfryddawelllehynafolybarcudprindanfygythiadtrienusyrhafnauole […]

Read the full article →

Y Blogosffer Cymraeg

July 14, 2004

Dw i wedi bod yn meddwl llawer am flogio yn ddiweddar. Yn arbennig y Blogosffêr Cymraeg a sut mae blogiau'n gallu helpu hybu a chefnogi'r iaith. Dwi wedi bod yn siarad â phobl yn BlogTalk am flogio yn ddwyieithog, ac dw i'n siwr sai blogiau'n bod yn dda iawn am yr iaith Cymraeg – jyst […]

Read the full article →

Blogging bilingually

July 10, 2004

I had long conversations with Steph whilst at BlogTalk about the implications of blogging bilingually. I have a Welsh language blog which I never update because I find it hard to get the enthusiasm together to go and open up Blogger. So, I've decided to experiment a bit and blog in both English and Welsh […]

Read the full article →

Blogio yn Gymraeg

July 10, 2004

Dwi'm wedi bod blogio lots yn Gymraeg ar fy mlog CMC. Mae 'na lawer o reswm am hynny: a) Dydy fy Nghymraeg ddim yn perffaith a dw i'n teimlo typin bach self-conscious yn defnyddio llawer o anglicisms ac yn ffycio i fyny idiomau. Sgen i ddim amser i gywiro popeth efo geiriadur b) Dw i'n […]

Read the full article →

Jyst neges bach

July 10, 2004

Dw i'n jyst testio blogio yn Gymraeg efo Blogware. Dw i ddim eisiau creu llanast ar y tudalen ffrynt, ond, wel, 'na ni.

Read the full article →