Catch 22

by Suw on July 27, 2004

Dw i'm yn sgwennu yn Gymraeg, felly dw i'm yn meddwl yn Gymraeg, felly dw i'm yn sgwennu yn Gymreag.
Mae gen i lyfr: Pwy Sy'n Cofio Siôn gan Mair Evans. Mae'n dda iawn – dw i'n mwynhau sgwennu Mair – ond dw i'n wedi bod yn trio darllen y peth ers tro. Dw i'n darllen tipyn, ond wedyn dw i'n cael fy sylw'n tynnu gan rhywbeth ac anghofio be' dw i wedi darllen, felly rhaid imi fynd 'nôl i ailddarllen bennod neu dau. Gwaith araf ydy e, ond rhaid imi ddarllen mwy – sai fo'n helpu efo'r sgwennu, mae'n siwr.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: