Wednesday, July 21, 2004

Small village changes its name

by Suw on July 21, 2004

A small village in Wales has changed its name from Llanfynydd to Llanhyfryddawelllehynafolybarcudprindanfygythiadtrienusyrhafnauole in protest against a wind farm which is planned for a nearby hill. They need to be careful – Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch got its full name when a tailor from Menai decided that they needed more tourists. Perhaps Llanhyfryddawelllehynafolybarcudprindanfygythiadtrienusyrhafnauole will stick.
(Llanhyfryddawelllehynafolybarcudprindanfygythiadtrienusyrhafnauole means “quiet beautiful village, a historic place with rare kite under threat from wretched blades” and beats Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch,
or “the church of St Mary in the hollow of the white hazel near the fierce whirlpool and the church of Tysilio by the red cave”, in length by 8 characters.)
Thanks to ASBradbury for the tip.

{ Comments on this entry are closed }

Enw newydd am bentref bach

by Suw on July 21, 2004

Mae pentref bach yn Nghymru wedi newid ei enw o Lanfynydd i Lanhyfryddawelllehynafolybarcudprindanfygythiadtrienusyrhafnauole mewn protest yn erbyn fferm wynt newydd sydd wedi cael ei blanio am fryn gerllaw. Rhaid iddyn nhw fod yn ofalus – ces Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch ei enw llawn pan roedd teiliwr o Fenai'n penderfynu roedd angen am fwy o dwristwyr. Efallai bydd Llanhyfryddawelllehynafolybarcudprindanfygythiadtrienusyrhafnauole yn sticio.
Diolch i ASBradbury am y tip.

{ Comments on this entry are closed }