Ni Yw Y Byd

by Suw on December 15, 2004

Mae Gruff Rhys wedi mynd yn 'solo' efo sengl newydd o'r enw Ni Yw Y Byd, sy'n allan ar 19 Ionawr, ac albwm newydd o'r enw Yr Atal Genhedlaeth sy'n cael ei rhyddhau ar 24 Ionawr.
Mae Lauren Lavern newydd chwarae Ni Yw Y Byd ar XFM, a gofynodd hi am farnau y gwrandawyr. Mae'n ymddangos fel bod y mwyafrif ddim yn hoffi'r tiwn llawer. Dwedodd hi roedd 'na ormod o regi mewn negeseon y gwrandawyr i'w ddarllen nhw ar y radio.
Fi… wel, a dweud y gwir, dw i ddim yn siwr am y tiwn 'ma. Mae'n tipyn bach rhy… wn i ddim… 80s, efallai. Mae'n swnio 'naïve' imi, efo chord changes sy'n rhy amlwg, fel rhywbeth sy'n cael ei sgwennu gan plentyn. Ond, dw i'n hapus yn fawr iawn fod Gruff yn sgwennu yn y Gymraeg unwaith eto. Dw i'n caru Mwng, felly gobeithio bydd yr albwm yn tyfu arna i.
Mwy o wybodaeth o Hall or Nothing, ICWales a XFM.

Anonymous December 20, 2004 at 10:47 pm

dw i'n caru mwng hefyd… neis iawn.

Anonymous December 22, 2004 at 6:43 pm

Oh! What's that about Lauren Laverne? My Love! Ah! Curse me for not understanding Welsh!

Anonymous December 22, 2004 at 9:13 pm

Just that Lauren Laverne just placed Ni Yw Y Byd on XFM, and she asked for the options of the listeners. It seems that the majority didn't like the song much. She said that there was too much swearing in the messages from the listeners for her to read them out on the radio. 😉

Anonymous December 23, 2004 at 4:26 am

I love Lauren more than I should, but I can't help it.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: