cymraeg

Be sy'n digwydd ar y We Gymraeg?

May 8, 2006

O'n i'n meddwl am yr iaith Gymraeg wythnos diwetha. O'n i'n siarad â'r pobl Global Voices, ac o'n i'n mwddwl bod rhaid inni wneud mwy efo'r we ar gyfer iaith. Ond dwi'm yn gwybod beth sydd ar gael nawr. Felly dw i wedi dechrau tudalen newydd ar fy wici CMC i gasglu gwefannau defynddiol i […]

Read the full article →

Be' dw i eisiau gweld

November 11, 2005

Salsa Cymraeg. Wel, nid gweld, per se – dw i ddim eisiau gweld tomatos wedi cael eu torri – ond clywed. A dawnsio.

Read the full article →

Bendigedig – Scrabble yn Gymraeg

October 7, 2005

Ar y BBC, mae Scrabble wedi cael ei gyhoeddi yn y Gymraeg. Ffantastig! Dw i rili rili eisiau un… a phobl i chwarae efo. Wel, nawr dw i'n byw yn Llundain unwaith eto, dw i'n gallu rhoi galw i fy ffrindiau o Gymru. Jyst rhaid imi ffeindio amser… Esgus crap iawn, on dydy? Sori.

Read the full article →

Problem bach

May 22, 2005

Dydd Sul, felly dydd teledu. Ond fydda i ddim yn dysgu unrhywbeth o gwbl os dw i'n blogio yn lle canolbwyntio. Merch ddrwg ydw i.

Read the full article →

Y Beatles

May 19, 2005

Caneuon y Beatles yn y Gymraeg. Pam, Duw? Pam? (Diolch Richard.)

Read the full article →

Bit.Torrent Cymraeg?

May 9, 2005

O'n i'n jyst meddwl… oes 'na bit.torrents am raglenni Cymraeg o gwbl? Petha fel Mapio'r Byd neu'r Celtaidd? Neu, mewn ffaith, unrhywbeth?

Read the full article →

Dw i eisiau Sky+

May 9, 2005

Llynedd, pan o'n i'n byw yn fflat fy ffrind Svet, des i arfer i ddefnyddio Sky+ i recordio'r teledu. Mae'n fendigedig – ti'n jyst setio'r peth i recordio rhaglen neu holl gyfres, ac mae yn. Jyst fel 'na. Dim ffys. Dim problem. Gwylies i fwy o deledu Cymraeg wedyn na'r holl flwyddyn o'r blaen, jyst […]

Read the full article →

Weithiau

March 30, 2005

Weithiau, dw i eisiau dweud rhwybeth yn gyhoeddus fy mod i ddim yn gallu dweud yn gyhoeddus. Dw i ddim yn gwybod pam. Efallai mae 'na angen i gyffes dwfn yn fy nghalon fi. Dw i wedi sgwennu tri o flog dienw, ond roedd 'na ofn arna i, ofn y sai rhywun yn eu darganfod […]

Read the full article →

Dydd Gwyl Dewi Sant hapus

March 2, 2005

Er, am ddoe. Dyna'r cwbl. Dim byd arall.

Read the full article →

Dim ond 63 ar ol! Only 63 left!

February 7, 2005

Sgen i ddim ond 63 o grysau-T Cymraeg ar ôl nawr, felly, os dach chi'n fansio un, nawr yw'r amser i brynu! Mae 'na bump o gynllun efo'r slogans: Mae'r famlong yn dod a dw i wedi pacio yn barod Pa ran o [lol] dwyt ti'n deall? Carwn i aros a sgwrsio, ond yn anffodus […]

Read the full article →

Chwarae teg

January 31, 2005

Mae Nic wedi dechrau defnyddio Flickr, ac mae popeth yn y Gymraeg. Lluniau neis iawn, Nic. Diolch am rannu! Ond… Dw i newydd gweld oedd Nic yn arfer byw yn Cathays Terrace, c. 93. O'n i'n arfer byw yn Cathays Terrace, c. 93, hefyd. Spŵci. cymraeg

Read the full article →

Tagiau Technorati

January 28, 2005

Pan o'n i yn Boston, o'n i'n lwcus i gyfarfod â Dave Sifry o Technorati, ac o'n ni'n siarad am betha fel y tagiau newydd Technorati sy'n cael ei ddefnyddio ar flogiau i helpu bobl darganfod postiau am yr un pwnc (yn Technorati wrth gwrs). Roedd Dave yn dweud wrtha i am ddyn o Iwerddon […]

Read the full article →

Ebost o bobl Draig

January 27, 2005

Ces i'r ebost 'ma heddiw. O'n i'n meddwl efallai bydd o'n cael diddordeb i chi gyd os dach chi'n defnyddio To Bach, neu eisiau defnyddio Windows yn y Gymraeg. Annwyl Ddefnyddiwr To Bach, Mae dros 6 mis wedi mynd heibio bellach ers i ni ryddhau’r gwasanaeth ‘To Bach’. Diolch i bawb sydd wedi’i lwytho i […]

Read the full article →

Trio unwaith eto

January 18, 2005

Dw i jyst eisiau gwybod sut i greu podcast. Wedyn dw i'n gallu anghofio yn hollol am y peth.

Read the full article →

Nid y podcast Cymraeg cynta

January 18, 2005

Recordies i hwn ym mis Awst a dyma fo unwaith eto, fel podcast. Scratch that, it didn't work. Need to figure this out. Will experiment further.

Read the full article →