Blogio yn Gymraeg

by Suw on

Dwi'm wedi bod blogio lots yn Gymraeg ar fy mlog CMC. Mae 'na lawer o reswm am hynny:
a) Dydy fy Nghymraeg ddim yn perffaith a dw i'n teimlo typin bach self-conscious yn defnyddio llawer o anglicisms ac yn ffycio i fyny idiomau. Sgen i ddim amser i gywiro popeth efo geiriadur
b) Dw i'n camdreiglo. Mae'n ddrwg gen i.
c) Dw i'm yn teimlo fel sgwennu popeth yn dwyieithog ac dw i ddim yn gwneud lot efo iaith Gymraeg ar hyn o bryd.
Ond, pan o'n i yn BlogTalk, o'n ni'n siarad â Steph, sy'n blogio yn Ffrangeg a Saesneg ar ei blog, Climb To The Stars. Felly dw i wedi penderfynu i trio experiment a thrio blogio yn Gymraeg a Saesneg. Mae 'na category arbennig am petha Cymraeg a gobeithio bydd hynny'n fy helpu pobl yn ffeindio'r negeseon Cymraeg heb cluttering i fyny'r tudalen ffrynt gormod am y pobl sy ddim yn siarad Cymraeg.
Plîs dwedwch wrtha i beth dach chi'n meddwl. Dw i eisiau gwybod.

Anonymous July 10, 2004 at

Haia Suw,
Iei! Blogio yn Gymraeg. Mae angen rhywun arall i adio at y pedwar ohono ni!
Ma'n gret bod ti wedi ail ddechrau (ac o leiaf fydd gen ti un darllenwr!) , fyddai efo diddordeb gweld sut wyt ti'n handlo fo, dwi di bod yn meddwl ar adegau gwneud un fi yn ddwy-ieithog ond mae'n swnio fel gormod o waith, gan bod fi'n trio gwario cyn lleieid o amser ar y blog a phosib.
Dwi wedi cael new look ar y blog hefyd gyda llaw, so neidia dra i Rwdls am olwg.
Pob hwyl, a phaid poeni am dy Gymraeg, mae o'n gret.
Rhods

Anonymous July 11, 2004 at

Hei Rhods! Diolch yn fawr iawn am dy sylw di.
Dw i'n teimlo hapus mod i wedi ailddechrau blogio yn gymraeg unwaith eto, ond dw i'n poeni am be' i ddweud. Dw i'm yn *meddwl* yn gymraeg y dyddiau 'ma, felly rhaid imi newid fy standpoint, timod?
Eniwei, mae dy flog yn edrych yn dda iawn. Ti wedi gwneud gwaith da. 😉

Anonymous July 24, 2004 at

a) Dydy fy Nghymraeg ddim yn perffaith..
Perffaith, schmerffaith. Sut mae gwella heb ymarfer?
b) Dw i'n camdreiglo. Mae'n ddrwg gen i.
Gwell camdreiglo gan ddysgwr o flogwr na threiglo perffaith gan Cymro di-flog.
c) Dw i'm yn teimlo fel sgwennu popeth yn dwyieithog ac dw i ddim yn gwneud lot efo iaith Gymraeg ar hyn o bryd.
Ti'n wneud mwy na 95% o'r 500,000 sy'n ei siarad fel iaith gyntaf. Dal ati, 'chan.

Anonymous July 24, 2004 at

gan Cymro di-flog…
Ai rest mai cês.

Anonymous July 27, 2004 at

Aw, diolch Nic. Tria i flogio mwy… hell, dw i *yn* blogio mwy, mwy na mis diweddar. 😉

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: