Tuesday, July 17, 2007

Siarad yn Gymraeg efo Twitter

by Suw on July 17, 2007

Dw i wedi bod defnyddio Twitter ers sbel nawr, yn y Saesneg, ac dw i'n ei garu fo. Wefan siml ac hwyl ydy o, ble dw i'n gallu dweud wrth y byd be' dw i'n gwneud. Medra i siarad ?¢ phobl hefyd – mewn 140 llythrennau neu llai. Mae 'na wasanaeth tecstio, felly medrwch chi ddanfon negeseuon trwy eich ff?¥n symudol.
Ond, mae 'na broblem bach efo fi. Dw i eisiau siarad Cymraeg, ac dw i wedi creu persona Cymraeg, ond mae neb arall yna sy'n siarad yr Hen Iaith.
Dewch chwarae efo fi! Hwyl bydd o!

{ Comments on this entry are closed }