Siarad yn Gymraeg efo Twitter

by Suw on July 17, 2007

Dw i wedi bod defnyddio Twitter ers sbel nawr, yn y Saesneg, ac dw i'n ei garu fo. Wefan siml ac hwyl ydy o, ble dw i'n gallu dweud wrth y byd be' dw i'n gwneud. Medra i siarad ?¢ phobl hefyd – mewn 140 llythrennau neu llai. Mae 'na wasanaeth tecstio, felly medrwch chi ddanfon negeseuon trwy eich ff?¥n symudol.
Ond, mae 'na broblem bach efo fi. Dw i eisiau siarad Cymraeg, ac dw i wedi creu persona Cymraeg, ond mae neb arall yna sy'n siarad yr Hen Iaith.
Dewch chwarae efo fi! Hwyl bydd o!

Anonymous July 19, 2007 at 3:47 pm

S'mai Sue. Wedi clywed tipyn am Twitter ond neb ar maes-e wedi s?¥n bod nhw wedi agor cyfrif. Dwi ddim yn gweld yr atyniad fy hun*. Mae llawer o siaradwyr Cymraeg ar Facebook
*dyna ddwedias am Facebook, ond dwi'n ymweld a hwnnw tua 3 gwaith y dydd rwan 🙁
(hefyd, mae'r sustem cofrestru i adael sylw ar dy flog braidd yn off putting rhaid dweud)

Anonymous July 19, 2007 at 3:58 pm

Dw i'n hoffi Twitter achos mae'n haws iawn i bostio – mae'r negeseuon yn byr ac yn siml, felly sdim rhaid i feddwl gormod!
Dw i ddim ar Facebook achos dw i'm yn ei hoffi fo, neu Maes-E achos dydy fy Gymraeg ddim digon da i gyfieithu'r negeseuon yna i Saesneg. One mae Twitter yn *compels* byrdra.
Ac, ie, dw i'n gwybod am y system cofrestru yma, ond sdim byd fy mod i'n gallu gwneud am y peth. bydda i'n symud fy mlog cyn bo hyr, ond mae siallenge fawr ydy hyn.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: