Friday, August 11, 2006

Ble dach chi eisiau mynd ar wyliau?

by Suw on August 11, 2006

I'm here asking Welsh speakers where they want to go, or where they have been, on holiday. The idea is that people will then leave me Odeo comments telling me what their holiday plans are.

Dw i eisiau defnyddio fy Nghymraeg i mwy yn aml, felly dw i wedi bod meddwl am rywbeth bod Tom Coates wedi gwneud efo Odeo ar ei flog. Dw i eisiau clywed mwy o Gymraeg ar y we hefyd, felly bydda i'n mynd i ddefnyddio fy mlog i ac Odeo i ofyn cwestiynau i chi i gyd, a medrwch chi ddefnyddio Odeo i ateb. Syniad da, on dydy?
(Wrth gwrs, dydy fy Nghymraeg ddim yn perffaith, felly rhaid i chi fy maddu i fy nghamgymeriadau! A bydda i'n eich maddu chi!)
Y cwestiwn heddiw yw:
Ble aethoch chi (neu ewch chi) ar wyliau? Gwrandwch isod i'r holl cwestiwn.

powered by ODEO
Os dach chi eisiau gadael ateb, jyst clicio ar y botwm isod a byddwch chi'n mynd i Odeo. Yna medrwch chi recordio ateb bach. Wedyn, bydda i'n casglu'r atebion a'u chyhoeddi nhw yma.
Send Me A Message
Atebion:
Gan Cod:

powered by ODEO
A gan Dave:

powered by ODEO
Wrth gwrs, dw i newydd cofio fod yr Eisteddfod yn digwydd yr wythnos 'ma, felly efallai bydd mwy o bobl yn ateb wythnos nesa.
Ac ateb gan Rhodri Nwdls (dw i'n meddwl).

powered by ODEO
Diolch i bawb! Os dach chi eisiau rhoi adysgrifiad neu cyfieithiad yn y comments, sai hynny'n da.
20 Awst: Un arall gan Rob. Diolch Rob. Mae Odeo yn gweithio mewn rhan – mae 'na ran ar goll, a seiniau od ar ganol. Sgen i ddim syniad be' sy wedi digwydd.

powered by ODEO
“Gair neu ddwy am ein gwyliau yn Northumberland,” gan Neil.

powered by ODEO
Ac un bach gan Tom, o'r Inner Temple.

powered by ODEO
Diolch i Nic, o Morfablog.

powered by ODEO

{ Comments on this entry are closed }