cymraeg/blogiau

Tagiau Technorati

by Suw on January 28, 2005

Pan o'n i yn Boston, o'n i'n lwcus i gyfarfod â Dave Sifry o Technorati, ac o'n ni'n siarad am betha fel y tagiau newydd Technorati sy'n cael ei ddefnyddio ar flogiau i helpu bobl darganfod postiau am yr un pwnc (yn Technorati wrth gwrs). Roedd Dave yn dweud wrtha i am ddyn o Iwerddon sy wedi dechrau defnyddio'r tag 'Ireland' i helpu agregeitio postiau am y wlad.
Dw i'n meddwl syniad da iawn iawn yw o, felly hoffwn i awgrymu bod ni'n adoptio'r tag 'cymraeg' i helpu agregeitio postiau yn y Gymraeg yn Technorati. I wneud hyn, jyst defnyddiwch y côd 'ma:

<a href="http://technorati.com/tag/cymraeg" rel="tag">cymraeg</a>

sy'n edrych fel hyn pan mae'n cael ei ddefnyddio yn ffynhonnell y tudalen:
Wedyn byddwn ni'n gallu mynd i'r tudalen cymraeg Technorati i weld pwy eraill wedi bod yn blogio yn y Gymraeg. Yn anffodus, sdim fîd RSS ar hyn o bryd, a dach chi ddim yn gallu tanysgrifio i watchlist sy wedi cael ei greu o tag, ond mae 'na API nawr ac mae Kevin Marks wedi dweud wrtha i fod nhw'n gweithio ar y peth.
Os dach chi'n defnyddio Ecto i flogio, dach chi'n gallu creu tag HTML newydd mewn 'custom tags'; os dach chi'n defnyddio WordPress, dyma plug-in gan Steph; neu dyma bookmarklet 'ma gan Oddiophile ar gyfer popeth arall.
Dw i wedi sgwennu mwy am dagiau ar Strange Attractor, ac mae Shelley wedi sgwennu erthygl da iawn iawn am y peth ar Burningbird.
UPDATE: Post arall am dagiau Technorati ac iaith ar Strange Attractor.

{ Comments on this entry are closed }

Syniad da iawn

by Suw on January 17, 2005

Mae Pat wedi cael syniad da iawn iawn – podcastiau yn y Gymraeg! Athrylith ydy o. Felly dewch 'mlaen, recordiwch eich podcast nawr!

{ Comments on this entry are closed }

Lol Lwlw

by Suw on August 16, 2004

Mae fy ffrind Lwlw newydd dechrau blog, Lol Lwlw, (dyma'r ffîd Atom. Mae Lwlw wedi bod yn dysgu Cymraeg ers sbel, a dw i'n meddwl ei bod hi'n cwl iawn am ddechrau blog. Dw i'n meddwl fod defnyddio eich iaith newydd bob dydd yw'r unig ffordd i ddod yn rhugl.
Rhaid imi sgwennu mwy, 'te. 😉
Beth bynnag, da iawn Lwlw. Dw i'n falch ohonat ti!

{ Comments on this entry are closed }

Y Blogosffer Cymraeg

by Suw on July 14, 2004

Dw i wedi bod yn meddwl llawer am flogio yn ddiweddar. Yn arbennig y Blogosffêr Cymraeg a sut mae blogiau'n gallu helpu hybu a chefnogi'r iaith. Dwi wedi bod yn siarad â phobl yn BlogTalk am flogio yn ddwyieithog, ac dw i'n siwr sai blogiau'n bod yn dda iawn am yr iaith Cymraeg – jyst rhaid ini ddarganfod ffwrdd i 'evangelise' blogiau i'r pobl pwysig. Rhaid ini perswadio pobl fel Dafydd Iwan neu Huw Edwards neu Gruff Rhys neu Gareth King i ddechrau blogs yn Gymraeg.
Dechreues i CMC ar fy mhen fy hun, ond dw i ddim yn gallu gwneud hyn fel 'ny. Rhaid i chi roi help imi – beth yw eich syniadau? Pwy dach chi eisiau gweld yn blogio? A sut sen ni'n eu hannog nhw i ddechrau blogio? Plîs gadewch eich sylwadiau yma. Rhaid ini, yr 'early adopters', dangos y ffordd ymlaen i siaradwyr Cymraeg eraill.
Mae'n hen bryd fod yr iaith Cymraeg yn dechrau defnyddio'r we lot mwy am ei datblygu.

{ Comments on this entry are closed }

Blogio yn Gymraeg

by Suw on July 10, 2004

Dwi'm wedi bod blogio lots yn Gymraeg ar fy mlog CMC. Mae 'na lawer o reswm am hynny:
a) Dydy fy Nghymraeg ddim yn perffaith a dw i'n teimlo typin bach self-conscious yn defnyddio llawer o anglicisms ac yn ffycio i fyny idiomau. Sgen i ddim amser i gywiro popeth efo geiriadur
b) Dw i'n camdreiglo. Mae'n ddrwg gen i.
c) Dw i'm yn teimlo fel sgwennu popeth yn dwyieithog ac dw i ddim yn gwneud lot efo iaith Gymraeg ar hyn o bryd.
Ond, pan o'n i yn BlogTalk, o'n ni'n siarad â Steph, sy'n blogio yn Ffrangeg a Saesneg ar ei blog, Climb To The Stars. Felly dw i wedi penderfynu i trio experiment a thrio blogio yn Gymraeg a Saesneg. Mae 'na category arbennig am petha Cymraeg a gobeithio bydd hynny'n fy helpu pobl yn ffeindio'r negeseon Cymraeg heb cluttering i fyny'r tudalen ffrynt gormod am y pobl sy ddim yn siarad Cymraeg.
Plîs dwedwch wrtha i beth dach chi'n meddwl. Dw i eisiau gwybod.

{ Comments on this entry are closed }

Jyst neges bach

by Suw on July 10, 2004

Dw i'n jyst testio blogio yn Gymraeg efo Blogware. Dw i ddim eisiau creu llanast ar y tudalen ffrynt, ond, wel, 'na ni.

{ Comments on this entry are closed }