Y we Cymraeg

by Suw on April 26, 2009

Ar hyn o bryd, dw i’n teithio i Aberystwyth i siarad â myfyrwyr am y we, y dyfodol, ac eu gyrfâu. Hefyd, bydda i’n cymryd rhan mewn sgwrs am y we Cymraeg. Dw i’n meddwl fod ‘na ddau problemau efo’r we Cymraeg.

  1. Mae’n dychrunu i ddysgwyr sy ddim yn rhugl
  2. Does dim digon o siaradwyr rhugl sydd yn defnyddio’r we

Dydy’r ddau problem ddim yn hawdd i ddatrys. Mae ‘na fwy gwefannau ar gyfer dysgwyr nawr nag erioed, ond dw i’n meddwl fod ‘na rywstr i ddysgwyr i fynd o ddysgu i ddefnyddio. Mae gen i lawer o lyfrau sydd wedi cael eu sgwenu ar gyfer dysgwyr, ac maen nhw’n bendigedig. Ond dw i ddim yn gwybod os mae na wefannau fel ‘na ar gael, sydd defnyddio Cymraeg syml. Does ddim lawer o amser, felly dw i eisiau weld mwy o wefannau yn defnyddio RSS, podcasts a videocasts i rannu eu cynnwys. Dw i eisiau ‘Idiom y Dydd’ ac yn y blaen i ddod i fi.

Dw i’n meddwl fod broadband penetration yn dylanwad yr ail problem. Mae Ofcom yn dweud fod broadband penetration yn Nghymru yn dim ond 45%. Mwy o rifau o Ofcom:

A quarter of adults in Wales have watched video content online
Broadcasters operating in Wales are repackaging regional content for distribution over the internet; the BBC, S4C and ITV all offer online Wales-focused programmes. Around a quarter (24%) of adults in Wales have used the internet to watch TV or video content, rising to 36% in Cardiff. This compares with 30% across the UK as a whole. Use appears to correlate with broadband penetration.

One in ten adults in Wales have listened to radio online
Many radio stations offer listen-live functionality over the internet. One in ten (9%) in Wales have used the internet to listen to the radio; lower than the UK average (13%). Use is higher in England, with similar levels in Wales, Scotland and Northern Ireland.

15% of adults in Wales have used a social networking site
Fewer people in Wales use social networking sites than the UK average – 15% compared to 20%. Again this is related to the lower take-up of broadband in Wales.

Broadband take-up highest in Cardiff and Swansea
Internet access in Wales has not grown significantly since 2006 although broadband take-up rose from 43% to 45% over the period. Broadband penetration is higher across the larger southern urban areas (58% in Cardiff and 56% in Swansea), and lower in the smaller southern towns (34%). Broadband take-up in rural areas of Wales is similar to that in rural areas of Northern Ireland, but lower than in England and Scotland.

3G take-up in Wales highest in the UK
Reported take-up of 3G mobile services in Wales (20%) is higher than in England (18%), Scotland (14%), or Northern Ireland (17%).

Dw i ddim yn gywbod y rhifau am siaradwyr Cymraeg, ond byddan nhw’n lai. Felly, sut dan ni’n perswadio mwy o bobl Cymraeg i ddefnyddio’r we yn yr iaith Cymraeg? Faint o bobl ei defnyddio hi yn barod? Sut dan ni’n help cwmnïau i roi mwy arlein? Cwestiynau pwysig ac annodd.

Gareth Morlais April 26, 2009 at 6:38 pm

Suw, Dwi’n edrych ymlaen at dy gyfarfod di o’r diwedd yn Aber fory. Ers i fi gynhyrchu gwefan Catphrase ar ddechrau’r degawd (adeg CMC), nes i dreulio saith mlynedd ar straeon digidol (digital storytelling) a bellach dwi’n gynhyrchydd gwefan BBC Cymru. Diolch i Nwdls am y gwahoddiad, Gareth

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: