cymraeg

Be' dw i eisiau gweld

November 11, 2005

Salsa Cymraeg. Wel, nid gweld, per se – dw i ddim eisiau gweld tomatos wedi cael eu torri – ond clywed. A dawnsio.

Read the full article →

Bendigedig – Scrabble yn Gymraeg

October 7, 2005

Ar y BBC, mae Scrabble wedi cael ei gyhoeddi yn y Gymraeg. Ffantastig! Dw i rili rili eisiau un… a phobl i chwarae efo. Wel, nawr dw i'n byw yn Llundain unwaith eto, dw i'n gallu rhoi galw i fy ffrindiau o Gymru. Jyst rhaid imi ffeindio amser… Esgus crap iawn, on dydy? Sori.

Read the full article →

Problem bach

May 22, 2005

Dydd Sul, felly dydd teledu. Ond fydda i ddim yn dysgu unrhywbeth o gwbl os dw i'n blogio yn lle canolbwyntio. Merch ddrwg ydw i.

Read the full article →

Y Beatles

May 19, 2005

Caneuon y Beatles yn y Gymraeg. Pam, Duw? Pam? (Diolch Richard.)

Read the full article →

Bit.Torrent Cymraeg?

May 9, 2005

O'n i'n jyst meddwl… oes 'na bit.torrents am raglenni Cymraeg o gwbl? Petha fel Mapio'r Byd neu'r Celtaidd? Neu, mewn ffaith, unrhywbeth?

Read the full article →

Dw i eisiau Sky+

May 9, 2005

Llynedd, pan o'n i'n byw yn fflat fy ffrind Svet, des i arfer i ddefnyddio Sky+ i recordio'r teledu. Mae'n fendigedig – ti'n jyst setio'r peth i recordio rhaglen neu holl gyfres, ac mae yn. Jyst fel 'na. Dim ffys. Dim problem. Gwylies i fwy o deledu Cymraeg wedyn na'r holl flwyddyn o'r blaen, jyst […]

Read the full article →

Weithiau

March 30, 2005

Weithiau, dw i eisiau dweud rhwybeth yn gyhoeddus fy mod i ddim yn gallu dweud yn gyhoeddus. Dw i ddim yn gwybod pam. Efallai mae 'na angen i gyffes dwfn yn fy nghalon fi. Dw i wedi sgwennu tri o flog dienw, ond roedd 'na ofn arna i, ofn y sai rhywun yn eu darganfod […]

Read the full article →

Dydd Gwyl Dewi Sant hapus

March 2, 2005

Er, am ddoe. Dyna'r cwbl. Dim byd arall.

Read the full article →

Dim ond 63 ar ol! Only 63 left!

February 7, 2005

Sgen i ddim ond 63 o grysau-T Cymraeg ar ôl nawr, felly, os dach chi'n fansio un, nawr yw'r amser i brynu! Mae 'na bump o gynllun efo'r slogans: Mae'r famlong yn dod a dw i wedi pacio yn barod Pa ran o [lol] dwyt ti'n deall? Carwn i aros a sgwrsio, ond yn anffodus […]

Read the full article →

Chwarae teg

January 31, 2005

Mae Nic wedi dechrau defnyddio Flickr, ac mae popeth yn y Gymraeg. Lluniau neis iawn, Nic. Diolch am rannu! Ond… Dw i newydd gweld oedd Nic yn arfer byw yn Cathays Terrace, c. 93. O'n i'n arfer byw yn Cathays Terrace, c. 93, hefyd. Spŵci. cymraeg

Read the full article →

Tagiau Technorati

January 28, 2005

Pan o'n i yn Boston, o'n i'n lwcus i gyfarfod â Dave Sifry o Technorati, ac o'n ni'n siarad am betha fel y tagiau newydd Technorati sy'n cael ei ddefnyddio ar flogiau i helpu bobl darganfod postiau am yr un pwnc (yn Technorati wrth gwrs). Roedd Dave yn dweud wrtha i am ddyn o Iwerddon […]

Read the full article →

Ebost o bobl Draig

January 27, 2005

Ces i'r ebost 'ma heddiw. O'n i'n meddwl efallai bydd o'n cael diddordeb i chi gyd os dach chi'n defnyddio To Bach, neu eisiau defnyddio Windows yn y Gymraeg. Annwyl Ddefnyddiwr To Bach, Mae dros 6 mis wedi mynd heibio bellach ers i ni ryddhau’r gwasanaeth ‘To Bach’. Diolch i bawb sydd wedi’i lwytho i […]

Read the full article →

Trio unwaith eto

January 18, 2005

Dw i jyst eisiau gwybod sut i greu podcast. Wedyn dw i'n gallu anghofio yn hollol am y peth.

Read the full article →

Nid y podcast Cymraeg cynta

January 18, 2005

Recordies i hwn ym mis Awst a dyma fo unwaith eto, fel podcast. Scratch that, it didn't work. Need to figure this out. Will experiment further.

Read the full article →

Syniad da iawn

January 17, 2005

Mae Pat wedi cael syniad da iawn iawn – podcastiau yn y Gymraeg! Athrylith ydy o. Felly dewch 'mlaen, recordiwch eich podcast nawr!

Read the full article →